زیتون- در پی تهدید دادستانی مشهد، شب گذشته ستاد مرکزی حسن روحانی در مشهد، تخلیه شد.
یکی از اعضای این ستاد به «زیتون» گفت در پی تهدید به پلمپ کردن ستاد مرکزی در شهر مشهد، اعضای این ستاد ناچار شدند که اسناد، عکس‌های محمد خاتمی و پارچه‌های سبز موجود در این ستاد را خارج و آن‌را تخلیه کنند.
ساعت یازده صبح روز گذشته، دو ستاد مشترک حسن روحانی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و شورای عالی اصلاح طلبان به دستور سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد پلمپ شده بودند.
این عضو ستاد روحانی در مشهد در این رابطه به «زیتون» گفت که ساعت یازده صبح روز گذشته بدون هیچ اخطار قبلی، تنها به دلیل وجود پوسترها و بنرهایی از سید محمد خاتمی در این ستاد، دو ماشین شخصی و یک ماشین نیروی انتظامی به این دو ستاد مراجعه در آن‌ها را پلمپ کرده‌اند.
در حالی به دستور قاضی حیدری این دو ستاد پلمپ شدند که از افتتاح یکی از آن تنها یک روز گذشته بود و قرار بود بهار هدایت، زندانی سیاسی و فعال دانشجویی سابق برای افتتاحیه آن سخنرانی کند.
شورای عالی اصلاح طلبان و حسن روحانی به صورت مشترک در مشهد یک ستاد مرکزی و ۱۳ ستاد منطقه‌ای داشتند که طی روز و شب گذشته دو ستاد منطقه‌ای پلمپ و ستاد مرکزی تخلیه شده است.
به گفته این عضو ستاد انتخاباتی فعالین ستادی در این شهر از روز گذشته ناچار شده‌اند در تمامی ستادها روی بنرها و پوسترهای محمد خاتمی را با کاغذ سفید بپوشانند.

بازگشت به صفحه اول