زیتون– عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، که روز گذشته (پنجم اردیبهشت ۹۶) و پس از پایان یافتن مدت محکومیت خود از زندان آزاد شده بود، در پرونده دیگری از سوی دادگاه کارکنان دولت به یک سال حبس محکوم شده است.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع عیسی سحرخیز، به تسنیم گفت که موکلش در شعبه ۱۰۸ دادگاه کارکنان دولت به اتهام توهین به رییس جمهوری سابق و رییس قوه‌قضائیه به یک سال حبس محکوم شده است. طباطبایی خبر داد که به حکم صادره اعتراض کرده است.
وکیل عیسی سحرخیز خبر داد که او در پرونده دیگری به اتهام نشراکاذیب ۲۰ اردیبهشت در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت محاکمه می‌شود.
پیشتر شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت این پرونده را از مصادیق جرم سیاسی دانسته و آن را به دادگاه کیفری استان برای رسیدگی ارجاع کرده بود اما دادگاه کیفری استان، پرونده را از مصادیق جرم سیاسی ندانست. در نهایت موضوع برای حل اختلاف در دادگاه تجدیدنظر استان بررسی شد و دادگاه تجدیدنظر، پرونده را از مصادیق جرم سیاسی ندانست.

بازگشت به صفحه اول