زیتون- حسن روحانی، رییس جمهوری عصر امروز (یکشنبه) در سخنرانی گفت: «عده‌ای در این فضا نه تنها به مردم و جامعه امید نمی‌دهند بلکه به شکلی به دنبال دلسرد کردن آحاد مردم هستند و من در روزهای آینده برخی از حقایق را که تا حالا به مردم نگفته‌ام را با آنها در میان خواهم گذاشت.»
رییس جمهوری در ادامه در واکنش به شعار «پیام ما روشنه حصر باید بشکنه» گفت: «همان طور که حصر ایران را شکستم وعده می‌دهم اگر باز هم انتخاب بشوم این بار برای تحقق خواسته‌های شما از چیزی و از شخصی نترسم.»
او به شعار «یاحسین میرحسین نیز پاسخ داد: «امام موسی کاظم ۱۴ سال زندان بود اما صبر داشت.»
حسن روحانی در ادامه این سخنرانی ضمن اشاره به آمار موفقت های دولت یازدهم در عمل به وعده‌هایش، از مردم برای شرکت درانتخابات پیش رو دعوت کرد و افزود: «این بار انتخاب شما نه سرنوشت چهار سال آینده را بلکه تا چند دهه بعد سرنوشت ایران را مشخص می‌کند.»

بازگشت به صفحه اول