زیتون– محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، گفت: «کسی که برای کسب رای وعده ۱۰۰ روزه می‌دهد، درکی از مدیریت اجرایی ندارد.»
به گزارش تسنیم، قالیباف اضافه کرد که‌ «سونامی بیکاری، فضای اجتماعی و اقتصادی» کشور را تا «سرحد فروپاشی، تخریب» کرده است.
به گفته شهردار تهران «امروز نه تنها انبوهی از طبقه محروم جامعه دنبال کار می‌گردند، بلکه اصلی‌ترین دغدغه عمده بسیاری از قشر متوسط نیز اشتغال فرزندان‌شان شده است». او اضافه کرد: «وقتی کسی بی‌هیچ مبنا و فقط برای کسب رای وعده ۱۰۰ روزه می‌دهد، مشخص است که درکی از مدیریت اجرایی کشور ندارد و مجبور می شود به بی‌صداقتی روی بیاورد».
سخنان حسن روحانی در سال ۹۲ درباره داشتن برنامه‌ای برای ۱۰۰ روز نخخست ریاست‌جمهوری و سپس انکار آن در نشست مطبوعاتی اخیر، واکنش گروه‌های مختلف اصول‌گرا را برانگیخته است.
قالیباف افزود: «حتی بعد از چهار سال نیز هنوز رئیس جمهور در آستانه انتخابات به صدور بخشنامه و نامه‌نگاری و رسانه‌ای کردن آن روی آورده است؛ هزینه‌های بازگشت انحرافیون به بازی سیاست نتیجه ناکارآمدی دولت حرف است.»

بازگشت به صفحه اول