زیتون- پروانه سلحشوری٬ نماینده مردم تهران در مجلس دهم در مصاحبه‌ای به زبان انگلیسی حق حجاب اختیاری را به رسمیت شناخته است. او در این مصاحبه گفته است که به حق انتخاب پوشش باور دارد و آن را از حقوق اولیه افراد می‌داند و معتقد است روزی فرا خواهد رسید که این حق، حجاب اختیاری، در ایران به رسمیت شناخته شود.
سلحشوری در ادامه در این خصوص توضیح داد که به دلیل آن که اکثریت جامعه ایران مذهبی و باورمند به حجاب است٬ این پروسه سخت خواهد بود ولی آزادی پوشش بخشی از پروسه توسعه است.

بازگشت به صفحه اول