زیتون– حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، خبر از حذف مجازات اعدام برای برخی از جرایم قاچاق مواد مخدر داد.
نوروزی گفت بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، حمل مواد مخدر «اگر به صورت باندی و مسلحانه نباشد» و متهم نیز «سابقه بیش از ۱۵ سال زندان» نداشته باشد، مشمول حکم اعدام نمی‌شود. به گفته او این مصوبه «عطف به ماسبق نیز می‌شود.»
هرچند بر اساس این مصوبه، کسانی که ۵ و ۱۰ سال حکم زندان دارند، دریافت کرده‌اند مشمول تخفیف نمی‌شوند.
به گفته نوروزی، کمیسیون قضایی مجلس هنوز درباره حذف یا حفظ مجازات اعدام برای کسانی که «خط تولید مواد مخدر راه‌اندازی می‌کنند» تصمیم نگرفته است.
بر اساس قوانین حاضر، حمل یک کیلوگرم مواد مخدر نظیر هروئین یا کراک حکم اعدام در پی دارد.
مصوبه کمیسیون قضایی مجلس برای اجرا باید در صحن علنی به تصویب رسیده و توسط شورای نگهبان تایید شود.

بازگشت به صفحه اول