زیتون- مهرداد پهلوان زاده، رییس فدراسیون شطرنج، اعلام کرد که این فدراسیون با دو شطرنج‌باز به دلیل مسابقه با حریف اهل اسرائیل و همچنین شرکت بدون حجاب در مسابقات «شدیدترین برخورد» را خواهد کرد.
درنا درخشانی شطرنج باز ایرانی ساکن اسپانیا بدون پوشش حجاب رسمی در مسابقات جبل الطارق، به صورت آزاد، شرکت کرده بود. برنا درخشانی، دیگر شطرنج باز ایرانی نیز در این دور از مسابقه‌ها با حریفی از اسرائیل بازی کرد.
پهلوان زاده در این مورد به فارس گفت که با این دو شطرنج باز ایرانی «به رغم اینکه بدون حمایت‌های فدراسیون در این مسابقات شرکت کرده بودند، برخورد شدید خواهد شد».
به گفته رییس فدراسیون شطرنج «اولین اقدام این خواهد بود که این افراد را از تمام مسابقاتی که در ایران و به نام ایران برگزار می‌شود، محروم می‌شوند و دیگر شانس حضور در تیم ملی را نخواهند داشت.» درسا درخشانی بازیکن تیم ملی ایران و نفر ششم جوانان جهان است.
پهلوان زاده «اقدام ساختار شکنانه» این دو شطرنج باز را در تضاد با «منافع ملی» دانست.

بازگشت به صفحه اول