زیتون– غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه، خبر داد که دو نفر در پرونده آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو بازداشت شده‌اند.
اژه‌ای گفت که پرونده پلاسکو در دادسرای تهران تشکیل شده و «بخشی از قضیه حتما با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده است.» او اضافه کرد افراد بازداشت شده کسانی هستند که «در جریان آتش‌سوزی اتهاماتی متوجه آن‌ها بوده است».
سخن‌گوی قوه قضاییه با اشاره به تشکیل هیاتی از کارشناسان مختلف برای بررسی «علل و عواملی که منجر به آتش سوزی و گسترش و فروریختن ساختمان شده است»، خبر داد که قرار است در این بررسی‌ها «هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ آتش گرفتن و توسعه آتش و تجهیزاتی که باید می‌بوده و نبوده یا اقدامات بعدی که می توانست باعث کاهش ضایعات شود و یا اینکه آیا می‌توانست هزینه کمتری به بار بیاید یا خیر، گزارشی تهیه شود.»
محسنی اژه‌ای گفت هنوز تیجه این گزارش ارائه نشده تا دادستان بداند باید با چه کسی به عنوان متهم برخورد کند.

بازگشت به صفحه اول