زیتون– دانش‌آموزان یک مدرسه در شهر قاین، به «جرم گرفتن نمره‌های غیرقابل قبول» از سوی معلم تنبیه بدنی شده‌اند.
وب‌سایت نسیم قاین به نقل از پدر یکی از دانش‌آموزان نوشت: «امروز که شاهد کتک خوردن فرزندم بودم، با خود گفتم اگر ترک تحصیل کند بهتر از این است که به این صورت کتک بخورد و آبرویش جلوی دوستانش برود». او اضافه کرد: «فرزندم می‌گوید چون نمره ما کم شده بود، معلم ما را تنبیه کرد. معلم چه حقی داشته است که به این طرز فجیع فرزندان ما را برای یک نمره به باد کتک بگیرد».
رضایی، مدیر آموزش وپرورش قاین، ضمن وعده پیگیری این اتفاق، خبر داد که پرونده این معلم پس از تکمیل شدن به هیات تخلفات اداری استان ارسال شد. گرچه نسیم قاین به نقل از والدین دو تن از دانش‌آموزان نوشت: «این تنبیه‌ها قبلا هم در این مدرسه اتفاق افتاده وکسی پیگیری نکرده است».

بازگشت به صفحه اول