زیتون– اعضای هیات مدیره ساختمان پلاسکو به دادسرا احضار شدند.
به گزارش فارس، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز صبح اعضای هیات مدیره ساختمان پلاسکو را برای «بررسی عدم توجه به اخطارهای آتش‌نشانی» به دادسرا احضار کرد.
به گفته دادستان تهران «بیش از ٢٠ بار در طول سال‌های گذشته به این ساختمان درخصوص موضوعات مختلف ایمنی تذکر داده شده و به صورت مکتوب نامه زده شده بود»، اما «هیات مدیره این ساختمان توجهی به این موضوع نکردند.»

بازگشت به صفحه اول