زیتون- علی مطهری، نایب رییس مجلس گفت که ورود قوه قضاییه به موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی موجب شکل‌گیری «حاکمیت دوگانه» می شود.
به گفته مطهری، قوه قضاییه برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، باید تابع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیات نظارت بر مطبوعات باشد.
نماینده تهران به ایسنا گفت: «اگر قرار باشد طبق نظر معاون دادستان کل کشور درباره مرجع فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها و وبلاگ‌ها عمل شود، باید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی و نیز هیات نظارت بر مطبوعات تعطیل شوند.»
به گفته مطهری «هر عقل سلیمی» حکم می‌کند که در این موارد «قوه قضائیه باید تابع این دو مرجع قانونی باشد و تنها اگر شکایتی وجود داشت حق ورود دارد.» به گفته او «کار مطبوعات و سایت‌های خبری طبق قانون به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است.»

بازگشت به صفحه اول