زیتون- گلرخ ایرایی، همسر آرش صادقی، برای پنج روز به مرخصی آمد.
به گزارش «زیتون» یکی از زندانی‌های بند نسوان در تماس با خانواده تایید کرده که گلرخ ایرایی ساعت ۱۲:۳۰ با قرار وثیقه به مرخصی اعزام شد.
او پس از تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی برای گلرخ ایرایی، از بند نسوان زندان اوین به مرخصی آمد.
گلرخ ایرایی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل ۶ سال حبس محکوم شده بود.
آرش صادقی از ۷۳ روز پیش با در خواست اعزام همسرش به مرخصی تا زمان مشخص شدن نتیجه اعاده دادرسی دست به اعتصاب غذا زده بود.

بازگشت به صفحه اول