زیتون- ساعتی پیش تجمعی در حمایت از زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا مقابل زندان اوین شکل گرفت.
شب گذشته یکی از نزدیکان آرش صادقی در توئیترش «در اعتراض به کارشکنی های دادستانی» از مردم دعوت کرد که ۹ صبح امروز مقابل زندان اوین تجمع کنند.
امیر رئیسیان، وکیل آرش صادقی، یک بار شب گذشته و یک بار امروز صبح «دعوت به این تجمع را تکذیب کرده بود.» با این حال جمعی که به گفته حاضرین در تجمع بیش از ۸۰۰ نفر هستند، برای آزادی آرش صادقی، محمدعلی طاهری و علی شریعتی مقابل زندان اوین تجمع کردند.

بازگشت به صفحه اول