زیتون– داوود دشتبانی، مدیر مسوول هفته نامه وطن یولی آزاد شد.
دشتبانی با اشاره به این‌که «روز دوشنبه ساعت ۹صبح حوالی میدان فردوسی با حکم قضایی دستگیر شده و پس از بازرسی از منزلش به بازداشت گاه منتقل شده»، گفت: «علت بازداشت گزارش نادرستی بود که به دست نهادهای امنیتی رسیده بود که با توضیحات بنده این سوتفاهم کاملا برطرف و اتهام وارده رفع شد. البته باید بگویم که این مورد ارتباطی به فعالیت مطبوعاتی و سیاسی‌ام نداشت.»
به گفته دشتبانی او پس از دوبار بازجویی، ساعت ۳ روز چهارشنبه نیز با رفع اتهام و بدون قرار کفالت یا وثیقه آزاد شده است. پرونده اتهامی‌ این روزنامه نگار بسته شد.

بازگشت به صفحه اول