زیتون– داوود دشتبانی، مدیر مسوول هفته نامه وطن یولی بازداشت شد.
دشتبانی ظهر روز دوشنبه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد، اما محل نگهداری او مشخص نیست. همسر او به کلمه گفت: ««داوود تنها با یک تماس چند ثانیه ای فقط گفت حالم خوب است.»
انتشار هفته نامه فرهنگی، تاریخی وطن یولی (راه وطن) چند ماه به دلیل برخی مشکلات متوقف شده بود، اما شماره جدید آن آذرماه سال جاری منتشر شد.

 

بازگشت به صفحه اول