آرش نراقی، دانشیار دین و فلسفه، در کالج موراوین (Moravian College) پنسیلوانیای آمریکا است. عمدهٔ فعالیت‌های وی در زمینهٔ فلسفهٔ دین و معرفت شناسی است. در ویدئوی بالا بخش اول درس گفتار وی را در خصوص شر می‌بینید. نراقی در این درس گفتار ضمن برشمردن نمونه‌هایی از شرارت های به وقوع پیوسته، وجود شرّ در این عالم هم برای خداباوران و هم برای خداناباوران از حیث فلسفی مشکل ساز می داند. او در این جلسه به این موضوع می‌پردازد که« مسأله شرّ عمدتاً از منظر یک فرد خداناباور مورد بررسی قرار می گیرد، و برای این منظور خصوصاً بر آرای آلبرکامو در مورد امر «پوچ» تأکید می شود.»

بازگشت به صفحه اول