زیتون– بشار اسد در دیدار با حسین جابری انصاری، معاون عربی آفریقایی وزیر خارجه، گفت که تسلط مجدد دولت سوریه بر حلب تنها موفقیت و پیروزی سوریه نیست، بلکه «پیروزی روسیه و ایران» هم هست.

به گزارش ایلنا، اسد در این دیدار آزادسازی حلب از «تروریسم» را «شکستی برای همه کشورهای متخاصم با ملت سوریه» توصیف کرد که «از تروریسم به عنوان ابزاری برای تحقق منافع خود استفاده کردند».
جابری انصاری نیز در این دیدار گزارشی از جزییات نشست سه‌جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو ارائه کرد.
شهر حلب پس از پنج سال و با خروج آخرین کاروان‌های گروه‌های مسلح مخالف و شماری از غیرنظمیان، به کنترل دولت سوریه درآمد. شکست مخالفان مسلح اسد، نتیجه عملیات نیروهای ارتش سوریه با حمایت و پیشتبانی هوایی روسیه و حضور و مشاوره نظامی ایران بود.

بازگشت به صفحه اول