زیتون– حسن روحانی، رییس جمهوری، خبر داد که از منشور حقوق شهروندی تا پیش از پایان ماه جاری (آذر ماه) رونمایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، روحانی دیدار با «جمعی از علمای اهل سنت» گفت «هر که شهروند ایران است» فارغ از «مذهب، قومیت، محل زیست و نوع شغل» باید از «حقوق شهروندی بهره‌مند شود».

روحانی با اشاره به این‌که در «کشورهایی که تنوع قومی یا مذهبی داشته‌اند» دو دیدگاه «اقتدارگرایانه مرکزیت» و «فرصت و مزیت حضور اقوام و مذاهب» وجود دارد، گفت در جمهوری اسلامی به «اقوام و مذاهب و تنوع‌های مختلف قومی؛ حتی فرهنگ‌های کوچک، و خرده فرهنگ‌ها زیر لوای فرهنگ بلند اسلامیت و ایرانیت به عنوان فرصت و نه تهدید» نگاه می‌شود.

رییس جمهوری اضافه کرد: «مناطق مرزی جدای از مساله قومیت و مذهب دارای مشکلاتی هستند. مناطق مرزی ما نسبت به مرکزیت از تعادل برخوردار نیستند که باید این تعادل ایجاد شود. و طرح‌های بزرگ عمرانی، در مناطق بزرگ مرزی اجرا شود که استفاده‌اش برای کل کشور خواهد بود.»

بازگشت به صفحه اول