6546341654


به نظر من هیچ مانعی درراه تشکیل فراکسیون‌های مختلف نیست. چه قومی یا ملی یا مذهبی. متاسفانه در کشور ما هر پدیده ای را با نگاه امنیتی مورد بررسی قرار می‌دهند و یا با توهم توطئه آن را نگاه می‌کنند. البته این فراکسیون‌ها نتیجه عدم احزاب مستقل و وجود تبعیض عدم مساوات است که نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا به نوعی رضایت موکلین واهالی حوزه انتخابیه را کسب نمایند.

بازگشت به صفحه اول