زیتون– حسن بیکی، رییس مجمع نمایندگان استان سمنان، خبر داد که اطلاعات سه مرکز راه‌آهن حاکی از اصرار و دستور مسئول بخش کنترل مبنی بر حرکت قطار بوده و راننده در دفعات اول از حرکت خودداری کرده بود تا دستور کتبی رسیده است.
ابوالفضل حسن‌بیکی گفت: «مشخص شد موضوعی که در تغییر شیفت مطرح است رخ نداده و اطلاعات در دو جا و به دو شکل ثبت شده است.» به گفته او ۱۳ دقیقه زودتر از تغییر شیفت، راننده دستور کتبی دریافت کرده است.img_0673
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در توضیح جزئیات برخورد دو قطار نیز گفت: «قطاری که از تبریز به آنجا آمده و مدت یک ساعت و دو دقیقه توقف کرده در طی تصادف سقف واگن شماره ۵ آن جدا می شود و تعداد زیادی از مسافرین از سقف بیرون می آیند و بعد از این حادثه کسانی که حالشان بد بوده و قادر به حرکت نبودند در پی آتش سوزی قطار و عدم توانایی در جابجایی در قطار مانده و دچار سوختگی شدند.»
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه قطار هنگام تصادف آتش نمی‌گیرد، افزود: «وقتی که ۹ واگن آتش گرفته کادر فنی و مسافرین به سرعت می روند و واگن شماره ۴ قطار تبریز و بخشی از واگن شماره ۵ و دو واگن ۳ و ۴ قطار سمنان به تهران را تخلیه می کنند و هنگامیکه این قطار آتش گرفت به جز واگن شماره ۵ تبریزکه برخی به دلیل ضربات سنگین تصادف فوت کرده و برخی دیگر هم به دلیل شدت جراحات قادر به حرکت نبودند زمانی که قطار آتش می گیرد و به واگن های دیگر می‌رسد.»
حسن بیکی در پایان تاکید کرد: «این گزارشی که کمیته عمران داده و علت حادثه را تغییر شیفت و دستگاه اتوماسیون اعلام کرده غلط است و علت چنین خطایی هم عدم مشاهده منابع اطلاعاتی دیگر است و برای اینکه بدانند حقیقت چیست باید اطلاعات موجود در سه مرکز را ببینند و بعد اعلام نظر کنند.»
شورای اسلامی شهر تبریز نیز در همین رابطه به لایحه دو فوریتی شهرداری تبریز در خصوص معافیت از پرداخت تمامی هزینه های کفن و دفن متوفیان حادثه دلخراش قطار تبریز – مشهد رای مثبت داد. به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تبریز در جلسه امروز صبح خود با طرح دو فوریتی شهرداری تبریز در خصوص معافیت از پرداخت هزینه های کفن و دفن متوفیان حادثه دلخراش تبریز مشهد موافقت کردند.

بازگشت به صفحه اول