زیتون– غلام‌علی حداد‌عادل، رییس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، بار دیگر از افزایش «بی‌رویه» جذب دانشجویان علوم انسانی و راه‌اندازی مقاطع دکترا انتقاد کرد و از وزارت علوم خواست که «با تمام توان» جلوی «جذب بی‌رویه» دانشجو را بگیرد.images
حداد عادل همچنین خواسته است که جذب دانشجو در رشته‌های علوم انسانی نباید با رشته‌هایی چون پزشکی مقایسه شود. به گفته او این موضوع «به آن معناست که نباید گفته شود کشور به همان تعداد که به پزشک نیاز دارد به فیلسوف و مورخ هم به همان تعداد نیاز دارد، چون نگاه کمیت‌گرا به علوم انسانی مشکل‌آفرین است.»
به گزارش ایسنا حداد عادل از وزارت علوم خواسته است که «با تمام توان» جلوی «جذب بی‌رویه» دانشجو را بگیرد و تأکید کرده جذب بی‌رویه دانشجو و تأسیس و راه‌اندازی مقاطع دکترا در بسیاری از شهرستان‌ها «خدمت به کشور نیست.»
حدادعادل آذرماه ۹۳ نیز به عنوان رییس شورای تحول در علوم انسانی گفته بود «اقداماتی که تا امروز انجام شده به نتیجه مطلوب نرسیده»، اما پس از مطالبه جدی آیت‌الله خامنه‌ای درباره تحول علوم انسانی در سال ۸۸، حرکت جدیدی در این زمینه آغاز شده است.
او در آن زمان هم از شمار دانشجویان علوم انسانی ابراز نگرانی کرده و گفته بود که «راه‌اندازی علوم انسانی کم‌هزینه است و آزمایشگاه و وسایل گران‌قیمت نمی‌خواهد و در عین حال عناوین پرطمطراق دارد و با سواد و کم‌سواد آن خیلی دیر تشخیص داده می‌شود. به همین خاطر رشد رشته‌های علوم انسانی بسیار زیاد و بی‌منطق است.»

بازگشت به صفحه اول