زیتون- مصطفی ترک همدانی، وکیل‌ مدافع شماری از کارگران شاکی در پرونده سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرد سعید مرتضوی با اتهام‌های «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» در مجموع به ۱۳۵ ضربه شلاق محکوم شد.1-91
ترک‌‌همدانی به ایلنا گفت رای صادر شده برای مرتضوی شامل سه بخش شکایات کارگران و سازمان تامین اجتماعی، پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار و نماینده پیشین کرج و همسر قاضی‌اش است. به گفته او قاضی می‌توانست «اختلاس» را نیز در «برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی» به عنوان عمل مجرمانه تلقی کند، اما دادگاه در نهایت مرتضوی را «به اتهام‌های تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرده است.»
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی سعید مرتضوی، رییس پیشین این سازمان، به تخلف‌های مالی متهم شده بود. برخی از کارگران این سازمان از مرتضوی به اتهام «اختلاس و خیانت در امانت» شکایت کردند.
ترک‌‌همدانی اضافه کرد مرتضوی در مورد شکایت عباس پالیزدار و پیمان حاج‌محمودعطار، حکم برائت دریافت کرد و در مورد شکایت نماینده پیشین کرج و همسر او نیز حکم «محکومیت» صادر شده‌ است، اما جزییات این حکم اعلام نشد. ترک همدانی اضافه کرد پس از دریافت حکم و خواندن رای صادره «شوکه شده» و «حتما اقدام به تجدیدنظرخواهی خواهد کرد.»

بازگشت به صفحه اول