زیتون– انتخابات هیات مدیره کانون‌های صنفی معلمان کشور، کانون صنفی معلمان ایران، پس از ده سال وقفه امروز برگزار شد.
در این دوره از انتخابات به ترتیب اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، علی اکبر باغبانی و مسعود زینال‌زاده به ترتیب حائز بیشترین آرا شده‌اند.
باغانی و بداغی و باقری از معلمانی هستند که اخیران دوران حبس‌شان پایان یافته است. عبدی، بهشتی و بهلولی و نیک‌نژاد نیز به ۵ تا ۹ سال حبس محکوم شده‌اند.
به گزارش «زیتون» رسول بداغی با ۱۴۸ رای به عنوان بازرس و معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی به عنوان منشی هیئت ریسه انتخاب شدند.

photo_2016-10-19_13-54-25 photo_2016-10-19_13-59-17

بازگشت به صفحه اول