زیتون- سخنگوی وزارت ارشاد امروز گفت که سیاست دولت روحانی عدم برگزاری کنسرت موسیقی در دو شهر قم و مشهد بوده و این سیاست تداوم خواهد داشت.20150111123737-img10225530
حسین نوش‌آبادی به فارس گفت در دو شهر مشهد و قم در دولت‌های پیشین کنسرتی برگزار نشد و دولت یازدهم نیز «مجوز برگزاری هیچ کنسرتی را در این دو شهر صادر نکرده است.»
سخن‌گوی وزارت ارشاد با اشاره اتفاق‌های رخ داده در قم، گفت: «این اتفاقات در حاشیه برگزاری مراسم بوده و اصل برنامه هم بدون حاشیه برگزار شده است، اما رفتار حضار و شرکت کنندگان در مراسم قم خلاف شئونات اسلامی بود و این امر زمینه ساز انتقاد و اعتراضات شد، در صورتی که محتوای برنامه طبق ضوابط قانونی و شرعی بود.»
نوش‌آبادی اضافه کرد هر زمانی که «علما و مراجع گرانقدر دستور فرمایند از نزدیک مسایل را توضیح دهیم و اتفاقات را تشریح کنیم. این آمادگی از جانب شخص وزیر ارشاد و بنده به عنوان سخنگوی این وزارتخانه وجود دارد تا برای ادای برخی توضیحات به قم برویم و خدمت مراجع بزرگ تقلید برسیم.»

بازگشت به صفحه اول