زیتون– ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید، درباره سیاست‌های وزارت ارشاد دولت روحانی گفت که تصور می‌کند این وزارت‌خانه گرفتار «یک سلسله محاسبات نادرست از وضع جامعه شده» و گمان می کند این کارها به نفع دولت است، در حالی که «آثار سوءاش روز به روز آشکارتر می‌شود.» n00081213-b
مکارم شیرازی پس از برگزاری یک کنسرت موسیقی، مدیرکل اداره ارشاد قم را احضار و ضمن اعتراض به این جریان از وی توضیح خواست. توضیحاتی که براساس نوشته پایگاه اطلاع رسانی مکارم شیرازی «قانع کننده نبود.»
مکارم شیرازی در این دیدار گفت: «گویا وزارت ارشاد اجرای کنسرت را در همه شهرها و حتی در قم که قداست خاص آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست با آن حواشیِ زننده از واجب‌ترین واجبات خود می‌شمرد که این همه روی آن پافشاری و سرمایه‌گذاری می‌کنند و توجه ندارند که این کار موجب تضعیف دولت و فاصله گرفتن از مراجع دینی و آثار نامطلوب در برنامه‌های آینده خواهد داشت.»
به گفته این مرجع تقلید «اگر بنا است برنامه‌هایی برای شادی جوانان اجرا شود، باید با هماهنگی خبرگان از حوزه علمیه برنامه‌هایی خالی از هرگونه مسائل خلاف شرع و هماهنگ با فرهنگ اسلامی تنظیم کرد، نه اینکه چشم و گوش بسته دنبال فرهنگ‌های غربی افتاد.»

بازگشت به صفحه اول