زیتون– شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم ۱۶ سال زندان دادگاه بدوی نرگس محمدی را تایید کرد. nargesm
نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به ده سال حبس محکوم شده بود.
پس از اعتراض وکلای محمدی، حکم به دادگاه تجدیدنظر رفت و این دادگاه پیش از دریافت مدارک جدید از وکلای محمدی حکم خود را صادر کرد.

بازگشت به صفحه اول