مرتضوی می‌خواهد پرونده را ببندد

مهناز پراکند، وکیل

به نظر من البته که عذر خواهی مرتضوی نتونسته افکار عمومی را راضی کند. هر چند نفس عذر خواهی و جنایت خواندن اتفاقات کهریزک و مخصوصا شهید خواندن کشته شدگان قابل تامل است و تحلیل من این است که خواسته با عذر خواهی٬ حداقل ۳ خانواده شاکی را راضی کند تا پرونده بسته شود. من در جریان محاکمات دادگاه نظامی بودم که پدر محسن روح الامینی همیشه شاکی بود که حداقل یک عذر خواهی هم نمی‌کنند .از نظر جنبه عمومی جرم اگر دادستان پیگیر باشد پرونده قابل پیگیری است. از نظر جنبه خصوصی جرم اگر روح الامینی از شکایتش صرفنظر کند پرونده بسته می شود. با عذر خواهی مرتضوی در واقع پدر روح الامینی به این هدف هم رسید که بچه اش مخالف نظام نبوده. چیزی که همیشه می گفت در واقع با شهید خوانده شدن آنها توسط مرتضوی به این هدف رسید.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

ارتفاع جنبش زن، زندگی، آزادی از قد تمام نیروهای سیاسی ایران بلندتر است، این واقعیت موجب شده که برخی از این نیروهای فعال بکوشند خود را ارتقا دهند تا با جنبش جاری هماهنگ شوند؛ برخی

ادامه »

مرز میان صداقت و خودفریبی، تحرّی حقیقت یا تحریف آن بسیار ظریف است؛ گاهی سیمای شخص به طور تصنعی تصویری را وارونه جلوه می‌دهد،

ادامه »

جبهه آزادی‌بخش ملت اسلوون (OF) در ۲۶ آوریل ۱۹۴۱، دو سال پس از جنگ جهانی دوم و هفته‌ها پس از

ادامه »