زیتون- محمد مهدوی، رزمنده، تخریبچی و غواص دوران جنگ، امروز بازداشت شد. 4977
او پس از سال ۸۸ با امضای «یک تخریبچی»نامه هایی را خطاب به چهره های سیاسی، از جمله رهبر جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی، سردار سپاه قدس می نوشت.
او که منتقد بخشی از سیاست های نظام جمهوری اسلامی بود، در این نامه ها مسئولان را به رعایت حقوق بشر و صیانت از حق شهروندی فرا می خواند.
امروز مهدی خزعلی، خبر از بازداشت او توسط «نهاد های امنیتی» داد.

بازگشت به صفحه اول