زیتون- قوه قضائیه اعلام کرد که قصد دارد تشکیلات «پلیس قضایی» را، که سال ۱۳۶۹ منحل شد، احیا کند. قرار است این نهاد مستقل از پلیس و زیر نظر رییس این قوه فعالیت کند. 019463942_30300
لایحه‎ پلیس قضایی بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه تهیه شده و بر اساس اعلام خبرگزاری «میزان» در «یک قدمی تصویب» قرار گرفته است.
به گفته جعفر کاظم‌پور، سرپرست اداره کل تدوین لوایح این نهادقوه قضائیه، این نهاد قصد دارد «پلیس تخصصی در امور قضایی» را تشکیل دهد و اعضای این تشکیلات نیز از میان افسران و درجه‌داران نیروهای نظامی و انتظامی و سایر ضابطان جذب خواهند شد.
سرپرست اداره کل تدوین لوایح قوه قضائیه اضافه کرد که پلیس قضایی در شهرستان‌ها نیز تحت نظر و تعلیمات دادستان حوزه قضایی فعالیت خواهد کرد. لایحه پلیس قضایی از حدود دو سال پیش آماده شده بود و به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال حاضر در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.
قوه قضاییه معتقد است با توجه به این‌ک کشف جرم و اجرای احکام بر عهده این نهاد است، باید تشکیلات مستقل قضایی داشته باشد.

بازگشت به صفحه اول