زیتون- محمدرضا خاتمی امروز خبر از احضارش به شعبه دوم بازپرسی دادسرای دادگاه انقلاب داد.
او به ایلنا گفت که هفته گذشته پیامی از یک منبع ناشناس روی پیغام‌گیر تلفن همراهش ضبط شده مبنی بر اینکه باید به «شعبه ۲۶ دادگاه مراجعه کند.» نایب رییس مجلس ششم در ادامه توضیح داد: «با توجه به اینکه چنین روندی قانونی نبود و شماره‌ای روی تلفن همراه نبود تا روند احضار را پیگیری کند به دادگاه نرفته است.»images (1)
روز ۳۰ مرداد «زیتون» خبر احضار محمدرضا خاتمی به دادسرای شهید مقدس اوین را منتشر کرده بود. احضاری که علت آن مشخص نبود. اما به گفته خاتمی وکیل او در مورد این احضار جدید به دادگاه مراجعه کرد و دلیل احضار مشخص شده.
نایب رییس مجلس ششم در مورد علت احضارش به دادگاه افزود: «ظاهرا برای یک پرونده در دادسرای انقلاب قرار مجرمیت صادر شده که به این شعبه ارجاع شده و احتمالا یک روند محاکه در جریان باشد، اما با توجه به اینکه این کیفرخواست را به وکیل بنده ندادند، روز چهارشنبه به دادگاه مراجعه می‌کنیم تا کیفرخواست را بررسی کنیم.»
دبیر کل اسبق حزب مشارکت در پایان گفت: «پیش از این نیز پرونده‌هایی درباره من در جریان بوده اما با توجه به اینکه بعضی از دوستان که قبلا در جبهه مشارکت ایران اسلامی فعالیت می‌کردیم، احضار شده‌ایم احتمالا موضوع مربوط به فعالیت‌های این حزب باشد اما الان نمی‌توانم دقیقا موضوع احضار چیست؟»

بازگشت به صفحه اول