زیتون- وزیر دادگستری در واکنش به نامه اخیر علی مطهری خطاب به وی گفت: «امام بزرگوار به ما یاد داد که در زمین دشمن بازی نکنیم.» Movahedi20130424140710927
مصطفی پورمحمدی به خبرگزاری مهر گفت: «امام بزرگوار به ما یاد داد که در زمین دشمن بازی نکنیم و صحنه مبارزه و بازی را ما تعیین و ترسیم می کنیم و نقشه را خودمان می کشیم.»
دو روز پیش علی مطهری در نامه‌ای خطاب به پورمحمدی، از خواسته بود در مورد اعدام های تابستان به جای «مغالطه کردن»، شفاف اظهار‌نظر کند.
پورمحمدی در پاسخ به این نامه نایب رییس مجلس گفت: «در صحنه های گذشته و در دفاع از انقلاب و کشور این امام و یارانش بودند که با راه مناسب و عکس العمل به جا و اجرای دقیق دستورات و فرامین الهی کشور را از شر دشمنان، استکبار و منافقین نجات دادند. ما نیز همین راه را ادامه می دهیم و باز هم می گویم که در زمین دشمن بازی نخواهیم کرد.»
پورمحمدی افزود: «در رابطه با این نامه حرفهایمان را زدیم و صحبت های امروز نیز پاسخی جدی برای او بود.»
وزیر دادگستری دولت یازدهم دیروز نیز گفته بود آن اعدام ها اجرای حکم خدا بود و «افتخار می کنیم که حکم خدا را درباره منافقان اجرا می کنیم.» او انتشار فایل صوتی جلسه با آیت‌الله منتظری را «عمل به خواسته دشمن خوانده بود.»

بازگشت به صفحه اول