زیتون- دادستان عمومی و انقلاب تهران با ارائه سه پیشنهاد برای اجرای کنسرت‌ها، توجه به این سه پیشنهاد را مانع از ایجاد تنش‌ در برگزاری کنسرت‌ها و لغو آن‌ها دانست. 4863ecd3d9c9accebea67e53d178d579
یکی از این سه پیشنهاد ضبط رسمی مراسم کنسرت از سوی پلیس بود. به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی این اقدام می‌تواند در جلوگیری از مشکلات کنسرت‌ها پیشگیرانه باشد. خبرگزاری ایلنا، خبر داد که دو پیشنهاد دیگر او منوط به تضمین و تامین امنیت مراسم از سوی استاندار یا فرماندار تهران و تضمین سلامت محتوای برنامه‌ ارائه شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران که در دومین نشست دادستانی تهران در حوزه‌ آسیب‌های اجتماعی سخنرانی می کرد، توجه به این سه پیشنهاد را مانع از ایجاد تنش‌ در برگزاری کنسرت‌ها و لغو آن‌ها دانست.
به گفته دولت آبادی عملیاتی کردن این سه پیشنهاد باعث می‌شود که مسؤولان در برگزاری کنسرت‌ها احساس مسؤولیت کرده، تنش‌ها فعلی از بین برود و مسؤولان به وظایف خود عمل کنند.
وی افزود کهدر صورت اجرای این پیشنهادها دادستانی تهران در صورت اجرای کنسرت با محتوای خلاف موازین اسلامی از وزیر ارشاد، و در فرض خدشه به امنیت عمومی از استاندار و فرماندار تهران توضیح خواهد خواست و عنداللزوم بجای برگزار کننده و یا سایر افراد مرتبط مسؤولان اصلی به شرح فوق مورد پرسش قرار خواهند گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در شرایطی برگزاری کنسرت در تهران را مشروط به «ضبط برنامه توسط پلیس» و «تضمین امنیت آن توسط استاندار یا فرماندار» این شهر کرد که طبق مصوبه اخیر دولت، نیروی انتظامی از دخالت در امر کنسرت ها «خلع» شد و صدور مجوز کنسرت نیز تنها در اختیار وزارت ارشاد است.

بازگشت به صفحه اول