زیتون– لطیفه رحمانی دختر ۱۲ ساله افغانستانی که در بیمارستان نمازی شیراز بستری بود، به دلیل ممنوع بودن عمل پیوند برای اتباع غیرمجاز در ایران، در گذشت. ac47lb81ck5g0jr9lyhw
طبق قانون ایران، پیوند اعضای بدن ایرانیان به غیر ایرانیان برای جلوگیری از تجارت اعضای بدن ممنوع است. در حالی که این دختر افغانستانی که نیاز به دریافت کبد داشت، منتظر پیوند از پدرش بود.
اما پزشکان بیمارستان نمازی شیراز به دلیل غیرمجاز بودن لطیفه و خانواده‎اش از این عمل سرباز زدند.
پدر لطیفه در این رابطه گفت تقریبا دو هفته است دخترش در بیمارستان نمازی شیراز بستری بوده تا امروز شاهد مرگ دختر ۱۲ ساله‌اش شده است.
او در گفتگوی با خبرگزاری مهر افزود که دخترش با پای خودش وارد بیمارستان شد و اکنون حتی جنازه بی جانش را هم تحویل نمی‌دهند.
بیمارستان نمازی از خانواده لطیفه طلب ۱۷ میلیون تومان پول، ما به ازای مخارج درمانی این دوهفته را کرده اند تا جسد او را تحویل خانواده اش بدهند..
به گفته پدر لطیفه مسئولان بیمارستان غیر مجاز بودن این خانواده، عدم تمکن مالی و نبود تخت خالی برای عمل را مانع عمل این دختر ۱۲ساله عنوان کرده اند.

بازگشت به صفحه اول