زیتون- معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در مورد عقیم سازی زنان معتاد گفت که این عمل گرفتن حق اساسی از این افراد است و زمینه بهبود و ارتقاء را از آنها می‌‌گیرد. 206229
محسن روشن پژوه تاکید کرد که «اگر داوطلبانه هم نباشد و از روی اجبار باشد، بسیار خطرناک است.»
به گفته او راهکار اساسی برای کنترل اعتیاد و جلوگیری از تولد نوزاد معتاد، عقیم‌سازی زنان معتاد نیست.
طی ماه های اخیر تولد و مرگ چندین نوزاد معتاد واکنش های اجتماعی را برانگیخته بود. یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از تکرار این واقعه مطرح شد، عقیم سازی زنان معتاد بود. پیشنهادی که فارس خبر داد با مخالفت سازمان بهزیستی روبه رو شده است.
روشن پژوه در مورد راهکارهای عملی برای کنترل اعتیاد در کشور توضیح داد که باید برنامه‌های کاهش آسیب و برنامه‌های آموزشی بیشتر شود و سطح سواد گروه‌های هدف با توجه به شرایط موجود ارتقاء یابد.
به گفته معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی نظام‌های سلامت و آموزشی باید نسبت به جنسیت و سن معتادان برنامه‌های علمی و اساسی داشته باشد و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که خود این افراد بتوانند بر رفتار خود کنترل داشته باشند و وضعیت خود را کنترل کنند.
او تایید کرد که در گروه‌های پرخطر مانند معتادان امکان چنین اتفاقی «عقیم‌سازی» وجود دارد اما اجرای برنامه‌های کاهش آسیب باید به همراه ارتقای آموزش و استقرار نظام مدیریتی موردی باشد.
روشن پژوه در ادامه گفت که  عقیم‌سازی گرفتن حق اساسی از این افراد است و کرامت انسانی زیر سؤال برده و بسیار خطرناک است. چرا که این افراد معمولا اختلالات شناختی دارند و بر اساس مواد مخدر قضاوت و تشخیص‌شان تحت تأثیر قرار می‌گیرد بنابر این باید طرح درمان مناسب برای این افراد مطرح شود و چاره آن تغییر رویکردهای اساسی است.

بازگشت به صفحه اول