زیتون– دستیار ویژه رییس‌جمهور در حقوق شهروندی مدعی شد که مسئله حصر رهبران جنبش سبز برای تامین امنیت عمومی مردم بوده است. Elham-Aminzadeh-biographya-com-3
به گفته او در موضوع حصر موسوی و کروبی و رهنورد شورای امنیت ملی تصمیم‌گیری کرده است. تصمیمی که البته از نظر الهام امین زاده «با حل شدن موضوع محدودیت‌ها نیز باید رفع شود.»
الهام امین‌‌زاده در نشست «هم‌اندیشی حقوق شهروندی» در خصوص رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد، به عنوان یک حق شهروندی گفت: «امنیت و احساس امنیت حق شهروندی است که هم به صورت جمعی و هم به صورت فردی مورد توجه قرار گرفته است.»
دستیار رییس جمهوری در امر حقوق شهروندی  در خصوص حصر رهبران جنبش سبز، بدون اشاره به زهرا رهنورد، گفت که در مورد حصر موسوی و کروبی شورای امنیت ملی تصمیم گرفته است؛ زیرا این نهاد احساس می‌کند برای تامین حق امنیت شهروندان باید محدودیت وجود داشته باشد. او در این رابطه ادامه داد: «اما وقتی احساس امنیت عمومی مرتفع شود، محدودیت هم باید رفع شود. ما در مقام ارزیابی نیستیم که آیا امنیت مورد نظر ایجاد شده است یا خیر اما می‌دانیم که امنیت شهروندان در سطح کلان باید در نظر گرفته شود.»
دستیار ویژه رییس‌جمهوری در پایان گفت: «در این باره شورای امنیت تصمیم‌گیری کرده است و ممکن است این نهاد درباره محاکمه و رفع محدودیت و غیره تصمیم‌گیری کند.»
روز گذشته نیز نایب رییس سابق مجلس گفته بود که شرط رفع حصر تعهد میر حسین موسوی مبنی بر خودداری از فعالیت سیاسی است. باهنر تایید کرد که میر حسین موسوی چنین شرطی را برای رفع حصر نپذیرفته است.

بازگشت به صفحه اول