زیتون– رییس ستاد انتخابات کشور از مشخص شدن جدول زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم خبر داد. 125
به گفته او براساس جدول زمانبندی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، از ۲۲ تا ۲۶ فروردین ۹۶ ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات انجام می‌شود.
محمدحسین مقیمی به ایسنا گفت که ۸ الی ۲۷ اردیبهشت ماه نیز زمان تبلیغات انتخابات در نظر گرفته شده است.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد وزارت کشور و توافق شورای نگهبان در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۶ برگزار می‌شود.
ادوار سابق انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه برگزار می شد اما این دوره به دلیل تلاقی آن با ماه رمضان، انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم زودتر برگزار خواهد شد.

بازگشت به صفحه اول