زیتون- بیست سال است که زمینی در دماوند برای اجرای طرحی کشاورزی در اختیار روزنامه کیهان قرار گرفته و سپس بدون انجام مراحل و اجرای شرایط لازم واگذار شد و همچنان از تصرف درنیامده است.
این زمین ۲۰۰ هکتاری از سال ۱۳۷۵، سه سال پس از مدیریت حسین شریعتمداری بر روزنامه‌ی کیهان، در اختیار این روزنامه قرار درد. photo_2015-10-22_11-58-30
پرونده‌ی این زمین که شرط واگذاری آن اجرای طرح درخت کاری و دامداری بود و اجرایی نشده، حال انصاف نیوز خبر می دهد که مدت هاست در شعبه‌ی ویژه‌ای در حال پیگیری قانونی است؛ بعد از پیگیری سازمان جنگلها، رای بر فسخ انتقال قطعی واگذاری صادر شده ولی هنوز این رای اجرا نشده و از طرفی کیهان تقاضای اعاده‌ی دادرسی کرده است.
بعد از این که در سال ۸۶، قانون اصلاحی ۳۳ قانون حفاظت تصویب شد سازمان جنگلها اجازه داشت که اگر در این زمین‌ها طرح اجرا نشده یا پیشرفت فیزیکی آن کمتر از ۴۰ درصد بود، در شعبه‌ی ویژه طرح دعوا کند. سازمان جنگلها به استناد همین این قانون در مورد زمین کیهان طرح دعوا کرد که منجر به رای شد. طرح کیهان به کمیسیون‌های واگذاری نرفته بود و پیشرفت فیزیکی آن هم کمتر از ۴۰ درصد بود. این انتقال با دستور مستقیم وزیر نیروی وقت صورت گرفته است.
مسئله خلاف قانون دیگر در این پرونده احداث پنج سوله در آن است؛ آن هم در حالی که تنها مجوز درختکاری و دمداری در برای این زمین صادر شده بود.

بازگشت به صفحه اول