زیتون- پرونده‌ای از تخلف مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی منتسب به محمود احمدی‌نژاد در دیوان محاسبات کشور وجود دارد  که به رغم اثبات اتهامات، از رسیدگی قضایی و رسانه‌ای شدن آن امتناع می‌شود.

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس در این باره گفت که «سابقا سه پرونده تخلف در مورد محمود احمدی‌نژاد در دیوان محاسبات تشکیل شده و برای آن‌ها رای نیز صادر شده اما اجرا نمی‌شود.»
پرونده تخلف مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی منتسب به رییس دولت قبل که شامل دو بخش جداگانه، یکی به ارزش مالی ۵ هزار میلیارد تومان و دیگری ۷ هزار میلیارد تومان است. این پرونده مربوط به سوءاستفاده مالی احمدی‌نژاد در دور دوم ریاست جمهوری او در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ است. 57318486
این نماینده مجلس از اعلام جزئیات پرونده تخلف مالی احمدی‌نژاد سر باز زد و تنها به گفتن این نکته بسنده کرد که «آقای احمدی‌نژاد در برخی کمیسیون‌های مجلس نهم از جمله کمیسیون اصل ۹۰ و برنامه و بودجه، پرونده‌هایی داشته که حتی به احضار وی هم منتهی شده بوده اما به‌ رغم پیگیری‌ها، او هیچگاه برای پاسخگویی به تخلفاتش در کمیسیون‌های مربوطه حاضر نشد. اما ما در مجلس دهم به طور حتم پیگیر پرونده‌های تخلفات وی از جمله پرونده‌هایی که در دیوان محاسبات تشکیل شده خواهیم بود. به طور مشخص بنده و برخی همکارانم در مجلس به جد این موضوع را تا مرحله اجرای احکام دنبال خواهیم کرد.»
یک منبع مطلع به وب سایت وقت ایران گفت «پس از تشکیل پرونده مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی و احراز تخلف احمدی‌نژاد در یک نهاد نظارتی، امکان مصادره‌‌ آپارتمان ۲ میلیارد تومانی احمدی‌نژاد در نارمک مطرح شده بود، اما چنین تصمیمی با مخالفت روبرو شد و به اجرا درنیامد.»

بازگشت به صفحه اول