زیتون- حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه، گفت این سازمان در حال «رصد کردن پشت پرده تخلفات اقتصادی» در ایران است و «متخلفان» نیز در صورت ادامه فعالیت‌های غیرقانونی خود «مطمئن باشند با برخورد قاطع و قانونی روبه‌رو خواهند شد.» 139504141123027728067494
طائب افزوده سازمان اطلاعات سپاه «در موضوع تخلف‌های اقتصادی و مسائل دیگر کشور همیشه فعال بوده است.»
بر اساس سخنان وی این سازمان در حال حاضر «پرونده‌های جدی در دستور کار دارد.» طائب که با خبرگزاری تسنیم گفتگو می کرد تاکید کرد که سازمان اطلاعات سپاه «همانند گذشته به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان کشور ورود می‌کند»
رییس سازمان اطلاعات سپاه از مسئولین اجرایی کشور و دستگاه قضایی خواسته «بدون اغماض باید با متخلفین برخورد و گزارش این تخلف را به مردم منعکس کند.»
پیش از این نیز رمضان شریف٬ مسئول روابط عمومی سپاه دریافت حقوق‌های «نامتعارف» از سوی فرماندهان این نهاد را تکذیب کرده بود.
به گفته او حقوق و مزایای کارکنان سپاه نسبت به سایر نیروهای مسلح از جمله ارتش و وزارت دفاع «کمتر» است.

بازگشت به صفحه اول