زیتون- کاربران ایرانی شبکه اجتماعی توئیتر، ظرف چند ساعت هشتگ freenarges# ترند جهانی شد.
به گزارش «زیتون» کاربرانی که پیشتر تجربه تسخیر فضای مجازی را برای حمایت از امید کوکبی داشتند، این بار در پانزدهمین روز از اعتصاب غذای نرگس محمدی، نام او را تبدیل به طوفانی توئیتری کردند. photo_2016-07-12_14-37-27 photo_2016-07-12_14-41-10
اکانت توئیتر که توسط مدیران این سایت اداره می شود، تحت تاثیر عملکرد کاربران ایرانی، یک پست ویژه برای نرگس محمدی منتشر کرد. اکانت «لحظه توئیتر» یک لحظه از این شبکه مجازی را به فعال حقوق بشر ایرانی اختصاص داد.
نرگس محمدی که در حال تحمل حبس ششه سال است، در اعتراض به عدم فراهم شدن شرایط لازم برای تماس با فرزندانش، دست به اعتصاب غذا زد.
این زندانی سیاسی که از بیماری های جدی در رنج است، تنها می خواهد همچون دیگر زندانیان فرصت حداقل یک بار تماس با فرزندانش است. پس از اجرای حکم شش سال حبس برای این فعال حقوق بشر، او ناچار شد که فرزندانش را نزد پدرشان به فرانسه بفرستند.
تقی رحمانی پیشتر اعلام کرده بود کارشناسان وزارت اطلاعات به دلیل اینکه فرزندان نرگس با پدرشان زندگی می کنند، از برقراری این تماس جلوگیری می شود.

بازگشت به صفحه اول