زیتون- دولت انگلیس، رسما درخواست اینترنتی مبنی بر برگزاری مجدد همه‌پرسی درباره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را رد کرد. درخواستی که گفته می‌شود بیش از چهارمیلیون تن آن را امضا کرده بودند. 160625103818_youth_brexit_640x360_pa_nocredit-300x169
کمتر از ۲۴ ساعت پش از اعلام نتیجه رفراندوم انگلیس برای ماندن یا رفتن این کشور از تحادیه اروپا، بیش از یک میلیون نفر طوماری را برای ابطال این رفراندوم امضا کردند.
این طومار می‌گوید از آنجا که در همه‌پرسی اخیر کمتر از ۷۵ درصد رای دهندگان شرکت کرده‌اند و هیچ یک از گزینه‌های ماندن در اتحادیه اروپا یا خروج از آن بیشتر از ۶۰ درصد رای نیاورده است، باید همه‌پرسی دوباره‌ای برگزار شود.
طبق قانون، پارلمان انگلیس موظف است به درخواست‌هایی که بیش از ۱۰۰ هزار تن آن را امضا کرده‌اند، رسیدگی کند.
طبق گزارش‌ها بیش از سه میلیون تن این طومار را امضا کردند. با این حال ایسنا به نقل از العربیه نوشت گزارش‌هایی از امضاهای جعلی منتشر شد و وزارت کشور انگلیس قول بررسی امضاها را داد. گفته می‌شود دست‌کم ۷۷ هزار امضا جعلی بوده است.

بازگشت به صفحه اول