زیتون- رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران پس از ۲۷ سال، با حکم رهبر جمهوری اسلامی، تغییر کرد. آیت الله خامنه ای حسن فیروزآبادی را از ریاست ستاد کل عزل و محمدحسین باقری را به عنوان رییس جدید این ستاد منصوب کرد.
رهبر جمهوری اسلامی حسن فیروزآبادی را که پیش از این به مدت ۲۷ سال رییس ستاد کل نیروهای مسلح بود، به عنوان مشاور خود منصوب کرد. 600003_589
آیت الله خامنه‌ای در حکم خود که در پایگاه رسمی دفتر رهبری منتشر شده، خطاب به حسین باقری اعلام کرده که «ارتقاء توانمندی‌ها و آمادگی‌های دفاعی امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی و امکان پاسخگویی به‌موقع و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متوجّه به نظام جمهوری اسلامی ایران با عمل انقلابی مورد انتظار است.»
محمد باقری، رییس جدید ستاد کل نیروهای مسلح ایران، پیش از این سمت «ریاست ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح» را داشته است.
وی که در سال ۸۸ درجه سرلشکری را دریافت کرده پیش از این همچنین مدتی معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران بوده است.
حسن فیروزآبادی نیز از سال ۶۸ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بود.
ستاد کل نیروهای مسلح عالی ترین نهاد نظامی جمهوری اسلامی ایران است که ریاست آن به طور مستقیم توسط رهبری منصوب می شود. 600030_387
براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایران، «نصب، عزل و قبول استعفای فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی یکی از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح از اعضای شورای عالی امنیت ملی است.

 

بازگشت به صفحه اول