زیتون- جمعی از کنشگران حامی جنبش سبز در شهر پاریس، برنامه‌ای در اعتراض به حصر رهبران جنبش سبز برگزار می کنند. این جمعیت با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام زمان و مکان برگذاری این تجمع، از همراهان جنبش سبز برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آورده‌اند.
645d9552-8424-4060-9159-9b2154f9fb12
متن این بیانیه به این شرح است:
در اعتراض به پنج سال بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی، و خانم رهنورد، جمعی از کنشگران حامی جنبش سبز مقیم فرانسه، مراسمی را در روز شنبه اول اسفندماه برگزار خواهند کرد.
اسامی سخنرانان مراسم بعدتر اعلام خواهد شد.
 
زمان و مکان برنامه:
پاریس ـ شنبه ۲۰ فوریه از ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰
Adresse: 75 Bd Vincent Auriol
 
جمعی از کنشگران حامی جنبش سبز
بازگشت به صفحه اول