زیتون– محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، گفت که حسن روحانی، رییس جمهوری، به درخواست پدرش برای برگزاری دادگاهی علنی پاسخی نداده است.
محمدتقی کروبی تاکید کرد:« هیچ واکنشی از سوی دولت در پاسخ نامه نداشته‌اند و همچنان هیچ کس پاسخگوی ادامه حصر نیست.»
مهدی کروبی دو ماه پیش در نامه ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی از او خواست که مقدمات محاکمه علنی او را فراهم کند.
فرزند مهدی کروبی در گفتگو با کلمه  گفته است که حال عمومی پدر و مادرش خوب است.
به گفته او فاطمه کروبی به دلیل مشکل ریوی در بیمارستان بستری شده اما نگرانی خاصی درباره وضعیت او وجود ندارد و به زودی از بیمارستان مرخص می‌شود.

بازگشت به صفحه اول