زیتون– امیر گلستانی ، فریبر کاردار، مسعود قاسم خانی، مسعود طالبی، امین اکرمی پور، پنج فعال فیسبوکی که در تابستان ۱۳۹۲ بازداشت شدند امروز به صورت مشروط آزاد شدند.
به گزارش «زیتون» هشت فعال فیسبوکی از سه سال پیش بازداشت شده بودند. هفت تن از این فعالان فیسبوکی نغمه شاهسوندی، مسعود قاسم‌خانی، فرید اکرمی، مسعود طالبی، امیر گلستانی، مهدی ری شهری و فریبرز کاردارفر بودند که به اتهام عضویت و مدیریت صفحاتی در فیسبوک از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده اند.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه، این فعالان فیسبوکی را به اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوا و توهین به اشخاص در مجموع به حدود ۱۲۷ سال زندان محکوم کرده بود.
این هشت فعال فیسبوکی به اتهام مدیریت چند صفحه در فیس بوک از تیر سال ۹۲ مورد مورد پیگرد قرار گرفته و با حکم دادستانی، دستگیر و بازداشت شده بودند. براساس حکم صادره از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه دو تن از این فعالان فیس بوکی به ترتیب به ۱۸ سال و ۹۱ روز و ۱۹ سال و ۹۱ روز حبس، پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده، و سایر متهمان نیز به ترتیب به ۲۱، ۱۴، ۲۰، ۸، ۱۱ و ۱۶ سال حبس محکوم شده بودند.

بازگشت به صفحه اول