زیتون– هرچند صدور مجوز برای شبکه ماهواره ای ولایت در داخل کشور، تکذیب شد، اما در انتصاب آن به آیت الله مکارم شیرازی، مرجع تقلید ساکن قم، تکذیب نشد. اما او تنها روحانی نیست که با تاسیس شبکه ماهواره ای پا به عرصه جنگ نرم گذشته است.
پارسینه امروز لیست شبکه های ماهواره ای منصوب به روحانیون شیعه را منتشر کرد. بر اساس این لیست ۳۶ شبکه ماهواره ای وجود دارند که تمامی آنها منصوب به علمای تشیع است:
شبکه ماهواره ای «ولایت» وابسته به آیت الله مکارم شیرازی
شبکه ماهواره ای «السلام» وابسته به آیت الله سید حسین الصدر
شبکه ماهواره ای «المعارف» وابسته به شیخ حبیب الکاظمی
شبکه ماهواره ای «اهل البیت» وابسته به  آیت الله سید هادی مدرسی
شبکه ماهواره ای «الحجه» وابسته به  آیت الله سید محمد تقی مدرسی
شبکه ماهواره ای «اهل بیت» وابسته به  الله یاری
شبکه ماهواره ای «فدک وابسته به  یاسر الحبیب
شبکه ماهواره ای «المصطفی» وابسته به عبدالحمید النجدی
شبکه ماهواره ای «الموده» وابسته به  الشیخ عبد الحلیم الغزی
شبکه ماهواره ای «ثقلین» وابسته به مجمع جهانی اهل بیت – جمهوری اسلامی ایران
شبکه ماهواره ای «سلام ۱» وابسته به آقای هدایتی
شبکه ماهواره ای «هدهد» (حوزه فعالیت: کودکان) وابسته به سید جواد شهرستانی (داماد  آیت الله سید علی سیستانی)
شبکه ماهواره ای «ثامن» وابسته به شیخ حامدرضا معاونیان (درگذشته مورد حمایت آیت الله شیخ حسین وحیدخراسانی بود.)
شبکه های ماهواره ای «هادی ۱ و ۲ و ۳ و ۴» و شبکه «دعا» وابسته به سید محمدباقر مصباح (نماینده  آیت الله سیستانی در مشهد)
شبکه ماهواره ای «الأنوار ۱ و ۲»، «أنوار الحسین»، «امام حسین ۱ و ۲ و ۳»، «الزهراء»، «المهدی»، «امام صادق»، «حضرت خدیجه»، «مرجعیت»، «أبا الفضل العباس»، «ظهور»، «امام زمان»، «العقیله»، «سلام ۲» و بقیع وابسته به  آیت الله سید صادق شیرازی

بازگشت به صفحه اول