زیتون- نجیبه صالح‌زاده، همسر محمود صالحی، فعال کارگری به اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی درشعبه دوم دادیاری دادگستری تفهیم اتهام شده است.
mahmood-salehi-300x191
به گزارش «زیتون» نجیبه صالح زاده، که خود نیز از فعالان مدنی سقز است روز دوشنبه گذشته در شعبه دوم دادگستری این شهر تفهیم اتهام شده است.
محمود صالحی در این رابطه توضیح داد قاضی درجریان دادگاه خانم صالح‌زاده به اوگفته که «تو و همسرت در پنجاهمین گنگره سندیکای کارگران فرانسه علیه جمهوری اسلامی تبلیغ کرده‌اید.
محمود صالحی، فعال کارگری، خود نیز در سال ۹۴  به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. اتهام او شرکت در جمعیت های معارض و تبلیغ علیه‌ نظام می باشد.

 

بازگشت به صفحه اول