بایگانی

۱۲ اسفند ۱۳۹۴

برگزارى جشن ازدواج آسان برای ۵٠ زوج دانش آموز

زیتون-امور بانوان اداره آموزش و پرورش شهرستان پارسیان، از توابع هرمزگان، جشن ازدواج آسان ۵۰ زوج دانش آموز امروز در سالن تندگویان این شهرستان برگزار کرد. طبق موازین بین المللی ازدواج همه افراد زیر ۱۸ سال خلاف کنوانسیون حقوق کودکان است؛ کنوانسیونی ادامه…