نهاد ریاست جمهوری

استعفای ۹ مقام نهاد ریاست‌ جمهوری

زیتون– یک مقام آگاه در نهاد ریاست‌جمهوری با تایید خبر استعفای ۹ مقام این نهاد به دلیل اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان اعلام کرد که به