مهاجرین افغانستانی

عقب نشینی عراقچی از اظهاراتش در مورد افغانستانی‌های مقیم ایران

زیتون– عباس عراقچی٬ معاون سیاسی وزیر خارجه ایران گفت که از صحبت‌هایش در خصوص مهاجران افغان ساکن ایران سوء‌برداشت شده و سوء‌تفاهمی نسبت به این سخنان صورت گرفته است. پیشتر عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفته است در صورتی که

ناباوری و خشم؛ واکنش فضای مجازی به سخنان عراقچی در مورد افغانستانی‌های مقیم ایران

زیتون– عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفته است در صورتی که به دلیل تحریم‌های آمریکا میزان فروش نفت ایران به صفر برسد، این کشور از مهاجران افغانستانی ساکن ایران خواهد خواست ایران را ترک کنند. عراقچی شب گذشته